VZN č. 4/2023 ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Bystričany č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby

Zverejnené: 05.12.2023
Kategória: Návrh VZN
Na stiahnutie: