VZN č. 5/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a škol. zariadeniach

Zverejnené: 05.12.2023
Kategória: Návrh VZN
Na stiahnutie: