VZN č. 7/2023 ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2016 o určení podrobností financovania MŠ, ŠKD a zariadení škol. stravovania

Zverejnené: 05.12.2023
Kategória: Návrh VZN
Na stiahnutie: