Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie 05/2020

Zverejnené: 16.11.2020
Kategória: Komisia pre výstavbu, rozvoj a územné plánovanie
Na stiahnutie: